EXPANSION MIC FOR MEETUP

12,600,000 8,300,000 (Chưa VAT)

PN: 989-000405

Micro bổ trợ tạo sự linh hoạt cho phòng họp