DrayTek VigorACS 2

Giá: liên hệ

Phần mềm quản lý tập trung Vigor Router và VigorAP

Hỗ trợ chuẩn TR-069 quản lý các Vigor Router và VigorAP
Cấp phép CPE
Giám sát trạng thái theo thời gian thực
Quản lý Firmware nâng cao
Cấu hình các kênh VPN nhanh và dễ dàng qua VPN Wizard
Quản lý AP
Ghi log và các báo cáo
Giao diện quản trị linh hoạt theo thiết bị quản lý