Điện thoại Polycom VVX501 SFB

8,575,000 7,795,000 (Chưa VAT)

Hiệu suất điện thoại phương tiện kinh doanh cung cấp năng suất máy tính để bàn tốt nhất trong lớp và truyền thông hợp nhất cho các chuyên gia bận rộn