ĐIỆN THOẠI IP KHÔNG DÂY HỢP NHẤT CỦA CISCO 7925G

Liên hệ

• Đài phát thanh IEEE 802.11 a / b / g

• Màn hình màu hai inch

• Hỗ trợ Bluetooth 2.0 với tốc độ dữ liệu nâng cao (EDR)