Điện thoại IP Fanvil X3G

Liên hệ

Các tính năng chính

  • LCD màu 2,4 / 2,8 inch
  • Dễ dàng cài đặt và cấu hình
  • Các giao thức cung cấp an toàn và đầy đủ