Điện thoại IP Fanvil X2

Liên hệ

  • 2 lines
  • X2 (w/o PoE) is 2x 10/100 ports, kèm sẵn cáp nguồn
  • X2P (w PoE) is 2x 10/100 ports, không kèm sẵn cáp nguồn
  • Màn hình LCD màu 2.8 inch (320×240)
  • Hỗ trợ RJ9 and 3.5mm headset port
  • Hỗ trợ tai nghe EHS Wireless Headphone
  • Hỗ trợ sử dụng điện thoại cho “the foot pedal”