Điện thoại IP Cisco CP-8861 w / 5 dòng Mở-SIP & WiFi / USB / Bluetooth

Liên hệ

Điện thoại IP Cisco CP-8861 với 5 dòng đã được cập nhật để hỗ trợ Kiểm soát cuộc gọi của bên thứ ba. Điện thoại IP dễ sử dụng này hỗ trợ WiFI, tích hợp Bluetooth và cổng USB với khả năng sạc nhanh. 8861 cũng có tính năng âm thanh băng rộng và cung cấp độ bảo mật cao để tất cả các liên lạc kinh doanh của bạn được bảo mật và bạn có thể nói chuyện với sự an tâm. Cisco IP Phone 8861 lý tưởng cho nhân viên tri thức và công nhân từ xa trong các ngành công nghiệp và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô