Điện thoại IP Cisco CP-8851 w / 5 dòng Mở-SIP & USB / Bluetooth

Liên hệ

Điện thoại IP Cisco CP-8851 với 5 dòng đã được cập nhật để hỗ trợ Kiểm soát cuộc gọi của bên thứ ba. Điện thoại IP dễ sử dụng này có âm thanh băng rộng và cung cấp độ bảo mật cao để tất cả các liên lạc kinh doanh của bạn được bảo mật và bạn có thể nói chuyện yên tâm. Cisco IP Phone 8851 lý tưởng cho nhân viên tri thức và công nhân từ xa trong các ngành công nghiệp và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô