Điện thoại IP Cisco CP-7841 w / 4 dòng & Open-SIP

Liên hệ

Cisco IP Phone 7841-3PCC với 4 dòng đã được nâng cấp để hỗ trợ Kiểm soát cuộc gọi của bên thứ ba. Cisco 7841 cung cấp Truyền thông VoIP đơn giản, an toàn và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ đến lớn. Đây là điểm kết thúc lý tưởng cho nhân viên hành chính và người quản lý thực hiện truyền thông thoại tương đối tích cực.