Điện thoại hội nghị Trio8800,SIP

Giá: Liên hệ

  • Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800 SIP với Bộ hợp tác
  • Mô hình này đặc biệt hỗ trợ truyền thông Open SIP
  • Mẫu điện thoại hội nghị Trio 8800 này có:
    • Cáp ethernet 7.6m / 25ft và cáp USB 2.0 1.8m / 6ft
    • Lớp phủ xúc giác để cải thiện khả năng tiếp cận
    • Bảng cài đặt
  • Kích thước điện thoại: 38,3cm (l) x 33,2cmm (w) x 7,5cm (h)
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại