Điện thoại hội nghị Polycom Trio8800 SFB

Giá: Liên hệ

Polycom Trio 8800 được triển khai nhanh chóng và dễ quản lý. Tích hợp tự nhiên với Microsoft® Lync® 2013 hoặc Skype for Business 2015 đảm bảo triển khai bằng chứng trong tương lai.

Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại