Còi GS-S01 ( có dây )

84,000 75,000 (Chưa VAT)

–       Còi báo động có dây

–       Kết nối có dây đến bộ trung tâm.

–       Dùng nguồn do bộ trung tâm cấp.

Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại