ClickShare Button Manager

Liên hệ (giá đã VAT)

Ghép nối các nút ClickShare từ xa:

  • Phần mềm độc lập
  • Cặp nút từ xa đến phòng họp đã chọn
  • Ghép nối tối đa 4 nút với bất kỳ Đơn vị cơ sở nào cùng một lúc
Báo giá Đặt lịch gọi

Mô tả sản phẩm


The ClickShare Button Manager is a stand-alone software application to remotely pair your ClickShare Buttons for all your ClickShare Base Units.

As such, you don’t need physical access anymore to the ClickShare Base Unit to pair or unpair one or more Buttons to a specific Base Unit.

The Button Manager application is designed for facility managers or venue hosts that want to pair a number of buttons to a Base Unit in a particular meeting room without actually requiring physical access to the room.

Example use cases could be:

  • Hotels or conference centers that rent out meetings and want to safeguard the ClickShare Buttons at the reception desk.
  • Meeting rooms where the equipment is installed in a secure area (like a closed rack)

From your desk, you can pair up to 4 Buttons at once to any of your ClickShare Base Unit that are connected to your network. Additionally, while pairing, the Buttons’ firmware is matched automatically to the respective Base Unit firmware, as such avoiding any compatibility issues.

Thông số kỹ thuật nổi bật:

– Hệ điều hành được hỗ trợ:  Windows 7/10 – 64 bit

– Các phiên bản ClickShare được hỗ trợ:  CS-100 Huddle, CS-100, CSE-200, CSE-200 + và CSE-800 với Firmware 1.6 trở đi

– Ghép nối:

  • Ghép các nút vào phòng họp đã chọn
  • Cập nhật chương trình cơ sở nút thành phiên bản chương trình cơ sở chính xác
  • Có thể ghép tối đa 4 nút cùng một lúc

– Đơn vị cơ sở: Tất cả các Đơn vị cơ sở trên mạng của bạn 

Cách sử dụng ClickShare Button Manager:

YouTube video

Thông số kỹ thuật


Bài viết liên quan


YouTube video