CHÂN ĐẾ THAY THẾ CỦA CISCO

Liên hệ (giá đã VAT)

Chân đế cho điện thoại IP hợp nhất 79xx (CP-7900-REP-FOOT1 =)

Báo giá Đặt lịch gọi

Mô tả sản phẩm


Cisco CP-7900-REP-FOOT1 =

Chân đế của Cisco cho điện thoại IP hợp nhất:

  • Cisco 7940
  • Cisco 7941
  • Cisco 7942
  • Cisco 7945
  • Cisco 7960
  • Cisco 7961
  • Cisco 7962
  • Cisco 7965
  • Cisco 7970

Cisco 7971 Cisco 7975