CHÂN ĐẾ THAY THẾ CỦA CISCO

Liên hệ

Chân đế cho điện thoại IP hợp nhất 79xx (CP-7900-REP-FOOT1 =)