Cáp APV-63 Plantronics

1,800,000 (đã VAT)

EHS CABLE APV-63 (AVAYA)
Plantronics Avaya APV-63 (formerly APV-62) Electronic Hookswitch EHS for Avaya 1408, 1416, 1608, 1616, 2410, 4630, 5410, 6416D+M, 6424D+M, 9404, 9406, 9408, 9504, 9508, 9608, 9611, 9620, 9620L, 9621, 9630, 9640, 9641G, 9650, 9670 (for CS500-Series and Savi Office Wireless Headset Models)


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại