Camera hành trình 4K Ezviz S5

Giá: liên hệ

• Ultra HD 4K 15FPS Video – 16MP Image Sensor
• Ổn định hình ảnh điện tử EIS (Electronic Image Stabilization)
• Tích hợp cảm biến G/cảm biến con quay hồi chuyển