Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC500

Giá: Liên hệ

– Mini PC: 7th-gen Intel® Core™ i5.

– Yealink MTouch.

– Yealink MShare.

– UVC50 USB PTZ Camera.

– 2 × Wireless CPW90 DECT microphones or 1 × VCM34 array microphone.

– Yealink MSpeaker.

Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại