Bộ phát wifi UBIQUITI UniFi AP

Liên hệ (giá đã VAT)

  • Quản lý mạng của bạn từ một mặt phẳng điều khiển
  • Cấu hình, kiểm soát và giám sát trực quan và mạnh mẽ
  • Nâng cấp firmware từ xa
  • Người dùng và khách
  • Cổng thông tin khách / Hỗ trợ Hotspot
Báo giá Đặt lịch gọi

Mô tả sản phẩm


Quản lý WiFi doanh nghiệp hợp nhất và 3 gói tiện lợi của chúng tôi

Hệ thống WiFi doanh nghiệp UniFi là một giải pháp điểm truy cập doanh nghiệp. Có thể mở rộng được thiết kế để dễ dàng triển khai và quản lý.

Hệ thống WiFi doanh nghiệp UniFi bao gồm phần mềm điều khiển UniFi. Có thể dễ dàng truy cập thông qua bất kỳ trình duyệt web tiêu chuẩn nào. Phần mềm cài đặt trên mọi máy tính Windows, Mac hoặc Linux. Và có thể chạy tại cơ sở, trên đám mây riêng của bạn hoặc trong dịch vụ đám mây công cộng. Sử dụng phần mềm UniFi Controller, mạng WiFi doanh nghiệp có thể được cấu hình và quản lý nhanh chóng mà không cần đào tạo đặc biệt. Trạng thái thời gian thực, phát hiện thiết bị UAP tự động. Tải bản đồ, quản lý khách / điểm nóng. Chuyển vùng di động và các tùy chọn bảo mật nâng cao đều được tích hợp hoàn hảo.

Phần mềm điều khiển UniFi được bao gồm với mỗi điểm truy cập. Không có giấy phép phần mềm bổ sung hoặc chi phí đăng ký cần thiết để sử dụng bộ điều khiển UniFi.

Hoạt động với bộ điều khiển mạng UniFi

  • Quản lý mạng của bạn từ một mặt phẳng điều khiển
  • Cấu hình, kiểm soát và giám sát trực quan và mạnh mẽ
  • Nâng cấp firmware từ xa
  • Người dùng và khách
  • Cổng thông tin khách / Hỗ trợ Hotspot

Thông số kỹ thuật


Bài viết liên quan


YouTube video