BỘ MICRO KHÔNG DÂY CISCO CP-8831-MIC-WRLS =

Liên hệ

Bộ micrô không dây tùy chọn cho Điện thoại hội nghị IP hợp nhất của Cisco 8831