Bộ định tuyến DrayTek Vigor2925n

Liên hệ

WAN 1 & 2: Gigabit RJ45
WAN 3 & 4: 2 x modem USB 2.0 3.5G / 4G
LAN: 5 port, 5 lớp mạng (801.2q VLAN tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống
VPN server 50 channel (PPTP, L2TP, IPSec, SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G / 4G (Dial-out)