Bản quyền Zoom Pro [Gói 2năm] – Phần mềm họp hội nghị chuyên nghiệp

Giá: Liên hệ (đã VAT)

 • 100 người tham gia cuộc họp
 • Thời hạn cuộc họp là 30 giờ
 • Quản lý người dùng
 • Kiểm soát tính năng quản trị viên
 • Báo cáo
 • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
 • Chỉ định lịch trình
 • 1GB ghi âm trên đám mây
 • Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync)
 • Chu kỳ đăng ký: 24 tháng/lần.
 • Có xuất hóa đơn GTGT (đã bao gồm)
Báo giá Đặt lịch gọi