Bản quyền Zoom Pro [Gói 2năm] – Phần mềm họp hội nghị chuyên nghiệp

7,200,000 6,940,000

 • 100 người tham gia cuộc họp
 • Thời hạn cuộc họp là 24 giờ
 • Quản lý người dùng
 • Kiểm soát tính năng quản trị viên
 • Báo cáo
 • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
 • Chỉ định lịch trình
 • 1GB ghi âm trên đám mây MP4 hoặc M4A
 • Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync)
 • Chu kỳ đăng ký: 24 tháng/lần.
 • Có xuất hóa đơn GTGT (đã bao gồm)


  Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại