Bản quyền Zoom Pro – Gói 1 tháng (Hỗ trợ covid-19)

Giá: Liên hệ (đã VAT)

  • Tối đa 100 người tham gia cuộc họp.
  • Mở rộng lên đến 1000 người tham dự khi mua thêm gói Zoom Add-on.
  • Không giới hạn thời gian sử dụng (tối đa 1 cuộc họp 30 tiếng liên tục)
  • Hình ảnh và âm thanh ở chế độ full HD.
  • Chia sẻ màn hình, chia phòng họp nhóm, hình nền ảo,…
  • Thao tác đơn giản để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
  • 1GB lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây (Cloud).
  • Chu kỳ đăng ký: 01 tháng/lần.
Báo giá Đặt lịch gọi