Bản quyền Zoom Pro – Gói 1 tháng (Hỗ trợ covid-19)

Giá: Liên hệ (đã VAT)

  • 100 người tham gia cuộc họp, mở rộng tối đa 1000 người tham dự (mua gói mở rộng).
  • Không giới hạn thời gian sử dụng (tối đa 1 cuộc họp 24 tiếng liên tục)
  • Hình ảnh và âm thanh ở chế độ full HD, mức cao nhất là 4K Ultra HD.
  • Thao tác đơn giản để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
  • Nhận diện âm thanh chính từ các điểm cầu.
  • Chu kỳ đăng ký: 01 tháng/lần.
Báo giá Đặt lịch gọi