Bản quyền phần mềm Zoom Events 3000

Giá: Liên hệ (đã VAT)

  • Tối đa 3000 người tham dự
  • 100 tham luận viên trở lên, có quyền cộng tác video
  • Hiển thị đồng thời lên đến 49 màn hình.
  • Tính năng phiên dịch ngôn ngữ trực tiếp
  • Thời gian sử dụng không giới hạn (tối đa 30 giờ cho mỗi phiên sự kiện)
  • Tính năng đăng ký và bán vé tham dự sự kiện dành cho các khách mời
  • Báo cáo và phân tích sự kiện, hiệu quả tương tác của người tham gia
  • Ghi lại video sự kiện và lưu trữ vào thư viện trên nền tảng đám mây.
Báo giá Đặt lịch gọi