Bản quyền phần mềm Zoom Event 10000

Giá: Liên hệ (đã VAT)

  • 10000 người tham gia sự kiện, thời hạn tổ chức sự kiện là 30 giờ
  • Quản lý người dùng (cho phép Chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ)
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)
  • Cho phép hơn 100 tham luận viên tham gia cộng tác video
  • Hiển thị lên đến 49 màn hình cùng lúc
  • Hỗ trợ đăng ký, bán vé ((trả phí / miễn phí) để tham gia sự kiện trực tuyến.
  • Hỗ trợ thông dịch viên ngôn ngữ
  • Bản ghi âm trên đám mây và bản ghi văn bản
Báo giá Đặt lịch gọi