Bản quyền phần mềm Zoom Event 10000+

Giá: Liên hệ (đã VAT)

  • Tổ chức sự kiện trực tuyến trên 10000 người tham dự.
  • Thời gian sử dụng không giới hạn (tối đa 30 giờ cho mỗi phiên sự kiện)
  • Quản lý người dùng (cho phép Chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người tham gia)
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)
  • Cho phép hơn 100 tham luận viên tham gia cộng tác video
  • Hiển thị lên đến 49 màn hình cùng lúc
  • Hỗ trợ đăng ký, bán vé ((trả phí / miễn phí) để tham gia sự kiện trực tuyến.
Báo giá Đặt lịch gọi