Bản quyền phần mềm Zoom Event 1000

Giá: Liên hệ (đã VAT)

  • Tổ chức sự kiện trực tuyến với tối đa 1000 người tham dự.
  • Thời gian sử dụng không giới hạn (tối đa 30 giờ cho mỗi phiên sự kiện).
  • Cho phép hơn 100 tham luận viên tham gia cộng tác video
  • Hiển thị lên đến 49 màn hình cùng lúc
  • Nền tảng quản lý sự kiện (trình tạo chương trình làm việc, danh sách diễn giả, đăng ký)
  • Hỗ trợ đăng ký, bán vé ((trả phí / miễn phí) để tham gia sự kiện trực tuyến.
  • Hỗ trợ thông dịch viên ngôn ngữ
  • Bản ghi âm trên đám mây và bản ghi văn bản
Báo giá Đặt lịch gọi