Bản quyền phần mềm Webex Meeting – Gói 1 năm

Liên hệ

  • Dịch vụ truyền thông hợp nhất ( Collaboration ) ảo hóa trên Cloud, được cung cấp trên phạm vị toàn cầu.
  • Kết nối tới 200 điểm cầu sử dụng thiết bị đầu cuối các hãng Polycom, Cisco,Sony, Avaya, Aver,…. chuẩn video SIP/H323 hoặc 800 thiết bị sử dụng phần mềm miễn phí Cisco Webex Team, Meeting cài đặt trên máy tính, điện thoại thông minh
  • Họp hội nghị video, chia sẻ tài liệu, chia sẻ dữ liệu, chat
  • Miễn phí 10GB dung lượng lưu trữ trên Cloud cho nội dung chia sẻ
Báo giá Đặt lịch gọi