Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Enterprise [Gói 1 năm]

5,850,000

  • Tổ chức lên đến 500 người tham gia
  • Tổ chức lên đến 1.000 người tham gia với gói Enterprise +
  • Bộ nhớ lưu trữ đám mây miễn phí vô hạn
  • Được hướng dẫn, đào tạo, chăm sóc tận tâm
  • Transcription
  • Mua tối thiểu 50 host
Báo giá Đặt lịch gọi