1. Tải phần mềm và khai báo tài khoản test thử

Bạn vào “Google play” trên các máy di động dùng android Version 4.0 trở lên-> Tìm phần mềm có tên là “GS wave” tải về cài đặt tự động

Sau khi cài đặt song bạn vào “Setting” -> Account Setting -> Bấm vào hình dấu (+) bên góc trái màn hình -> Chọn Sip account và khai báo như hình sau để test:

phan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongPhần mềm gọi điện miễn phí

2. Gọi đi gọi đến

phan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongPhần mềm gọi điện miễn phí 1

– Contacts: Danh bạ điện thoại (Danh bạ này tự động đồng bộ với danh bạ trên máy di động của bạn)

– Conf: Tạo cuộc gọi hội nghị nhiều bên

– Keypad: Bàn phím bấm số gọi điện

– Messages: Nghe tin nhắn voicemail

– Setting: Các thông số cài đặt

phan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongScreenshot_2015-08-02-19-09-21

Trong khi bạn đang đàm thoại bạn có thể:

– Chuyển cuộc gọi này cho người khác

– Tạo hội nghị nhiều bên với nhiều người khác

– Giữ cuộc gọi hay câm MIC

3. Tạo nhóm thoại hội nghị nhiều bên và điều khiển cuộc hội nghị chỉ được nghe, được nói…

– Tạo nhóm hội nghị -> Bấm Conf -> add các số cần hội nghị qua nút (+) bên góc phải màn hình:

phan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongThoại hội nghị miễn phí

– Sau khi thêm các số cần hội nghị xong, nếu muấn loại bỏ ai thì bấm dấu (x) trên hình đó để loại bỏ người đó khỏi nhóm

– Bắt đầu họp bạn bấm nút “Start Conference” để khởi tạo cuộc họpphan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongThoại hội nghị miễn phí 1

– Trong quá trình họp bạn muốn loại bỏ ai khỏi cuộc họp bấm nút “Delete” hình thùng rác -> Rồi bấm dấu (x) trên hình người đó để loại bỏ người đó khỏi phòng họpphan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongThoại hội nghị miễn phí 2

– Trong quá trình họp bạn muốn mọi người chỉ nghe thôi không được nói bạn bấm nút “Mute” hình cái mic gạch chéo -> Rồi bấm nút Mic trên hình người để kích hoạt chế độ nói hoặc hủy

– Kết thúc cuộc họp bạn ấn nút End để kết thúc

– Muốn xem lại danh sách các cuộc họp bạn ấn nút “Conf” bạn có thể lập cuộc họp lại từ lịch sử danh sách này mà không phải tạo mới

phan-mem-goi-dien-va-thoai-hoi-nghi-mien-phi-tren-di-dongThoại hội nghị miễn phí 3– Bạn có thể kích hoạt ghi âm tự động cho các cuộc họp này