.
.
.
.
.

Hiển thị tất cả 32 kết quả

Máy chấm công vân tay ZKTeco
Ưu tiên xem:

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco UA400

4,190,000 (giá đã VAT)

Đang bán

23,690,000 (giá đã VAT)

Đang bán

10,210,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

4,430,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

9,380,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt

Máy chấm công vân tay & Khuôn mặt ZKTeco MB40VL-WIFI

6,170,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt

Máy chấm công vân tay & Khuôn mặt ZKTeco MB40-VL

5,430,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt

Máy chấm công vân tay & Nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB20ID

2,880,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco LX50

1,480,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco K50 Pro

2,280,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

3,450,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco FaceDepot 7BL (WP)

11,310,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco F18-ID

3,950,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco F18-MF

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

6,660,000 (giá đã VAT)

Đang bán

4,570,000 (giá đã VAT)

Đang bán

5,690,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco F21-ID

6,420,000 (giá đã VAT)

Đang bán

3,260,000 (giá đã VAT)

Đang bán

3,140,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Máy chấm công vân tay

Máy chấm công vân tay ZKTeco BR1200

9,490,000 (giá đã VAT)

Đang bán

7,300,000 (giá đã VAT)

Đang bán

5,430,000 (giá đã VAT)

Đang bán

11,100,000 (giá đã VAT)

Đang bán

37,500,000 (giá đã VAT)

Đang bán

25,650,000 (giá đã VAT)

Đang bán

14,510,000 (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

2,400,000 (giá đã VAT)

Đang bán