Mẫu xác minh trường K-12

Zoom đang tạm thời nâng giới hạn thời gian 40 phút trên các tài khoản Cơ bản miễn phí cho các trường bị ảnh hưởng bởi víu corona. Đây là cách để có được quyền truy cập vào trường học của bạn.

Bước 1

Đăng ký tài khoản Cơ bản miễn phí tại đây bằng địa chỉ email của trường bạn.

Bước 2

Điền thông tin dưới đây cho trường học của bạn để xóa giới hạn thời gian 40 phút cho bất kỳ ai trên miền của trường bạn sau khi xác minh. Địa chỉ email cá nhân như Gmail, Yahoo hoặc Outlook không đủ điều kiện.

Thông tin trường học

    Quốc gia/ Vùng *