Hướng dẫn cài đặt VOICEMAIL trên tổng đài IP Grandstream

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VOICEMAIL TRÊN TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM

Hướng dẫn sử dụng Voicemail trên tổng đài IP Grandstream UCM6102; UCM6104; UCM6108; UCM6116 và UCM6510

A. Kích hoạt voicemail cho từng máy lẻ trên tổng đài IP

Vào PBX -> Extension -> tại phần máy lẻ ta thiết lập như hình dưới:

Ví dụ máy lẻ 123 ta thiết lập voicemail

– Enable voicemail: Kích hoạt sử dụng voicemail

– Voicemail Password: Password đăng nhập voicemail

– Skip Voicemail Password Vertification: Không cần nhập password tại máy người sử dụng

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstream-2Voicemail

B. Xem mã code để truy cập voicemail

Để truy cập voicemail thì cần có mã truy cập, mã này thay đổi tại: PBX -> Internal Option -> Feature Codes như hình dưới:

– Voicemail Access Code: Mã này dùng truy cập voicemail của bất kỳ máy lẻ nào

– My Voicemail: Mã truy cập voicemail trên trực tiếp máy người sử dụng

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstream-2Voicemail 1

C. Khai thác sử dụng voicemail tại máy người dùng

1. Nghe voicemail trực tiếp tại máy người dùng.

Thông thường nếu bạn dùng IP phone thì trên góc phải của điện thoại IP có đèn báo, nếu có voicemail đèn nháy sẽ nháy đỏ báo cho biết là bạn đang có voicemail:

Cách 1: Bấm trực tiếp hình hòm thư  -> bấm password # để truy cập hòm thư

Cách 2: Bấm *97 -> bấm password # để truy cập hòm thư

2. Nghe voicemail của một máy lẻ ở vị trí khác

Bấm *98 -> số máy lẻ cần nghe -> # -> password -> #

3. Cách nghe và ghi lại các câu chào lời chào của hòm thư

Sau khi bạn truy cập vào voicemail theo Bước 1 hoặc 2 như ở trên bạn sẽ nghe thấy hệ thống nhắc câu tiếng anh là bạn có bao nhiêu lời nhắn:

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstream-2Voicemail 2

 

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstream-2Voicemail 3

Bài viết hữu ích

Hướng dẫn cài đặt VOICEMAIL trên tổng đài IP Grandstream

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VOICEMAIL TRÊN TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM

Hướng dẫn sử dụng Voicemail trên tổng đài IP Grandstream UCM6102; UCM6104; UCM6108; UCM6116 và UCM6510

A. Kích hoạt voicemail cho từng máy lẻ trên tổng đài IP

Vào PBX -> Extension -> tại phần máy lẻ ta thiết lập như hình dưới:

Ví dụ máy lẻ 123 ta thiết lập voicemail

– Enable voicemail: Kích hoạt sử dụng voicemail

– Voicemail Password: Password đăng nhập voicemail

– Skip Voicemail Password Vertification: Không cần nhập password tại máy người sử dụng

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstreamVoicemail

B. Xem mã code để truy cập voicemail

Để truy cập voicemail thì cần có mã truy cập, mã này thay đổi tại: PBX -> Internal Option -> Feature Codes như hình dưới:

– Voicemail Access Code: Mã này dùng truy cập voicemail của bất kỳ máy lẻ nào

– My Voicemail: Mã truy cập voicemail trên trực tiếp máy người sử dụng

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstreamVoicemail 1

C. Khai thác sử dụng voicemail tại máy người dùng

1. Nghe voicemail trực tiếp tại máy người dùng.

Thông thường nếu bạn dùng IP phone thì trên góc phải của điện thoại IP có đèn báo, nếu có voicemail đèn nháy sẽ nháy đỏ báo cho biết là bạn đang có voicemail:

Cách 1: Bấm trực tiếp hình hòm thư  -> bấm password # để truy cập hòm thư

Cách 2: Bấm *97 -> bấm password # để truy cập hòm thư

2. Nghe voicemail của một máy lẻ ở vị trí khác

Bấm *98 -> số máy lẻ cần nghe -> # -> password -> #

3. Cách nghe và ghi lại các câu chào lời chào của hòm thư

Sau khi bạn truy cập vào voicemail theo Bước 1 hoặc 2 như ở trên bạn sẽ nghe thấy hệ thống nhắc câu tiếng anh là bạn có bao nhiêu lời nhắn:

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstreamVoicemail 2

 

huong-dan-cai-dat-voicemail-tren-tong-dai-ip-grandstreamVoicemail 3

 

Bài viết hữu ích

Hướng dẫn cài đặt VOICEMAIL trên tổng đài IP Grandstream

Hướng dẫn sử dụng hội nghị truyền hình GVC3200/3202, tạo hội nghị truyền hình qua: Remote, Web, Smartphone, Skype, Webex…IPVideoTalk

1. Hướng dẫn họp hội nghị truyền hình qua GAC2500 

Phương án này kết nối GVC3200/3202 với điện thoại hội nghị ip GAC2500 qua Bluetooth mới  thiết lập được

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200thiết bị hội nghị truyền hinh gvc3200

a. Thiết lập cuộc họp qua IPVideoTalk

Cách 1: Họp qua Cloud IPVideoTalk trên thiết bị GVC3200/3202: Bấm nút Bluetooth -> Bấm ID IPVideoTalk của chính thiết bị GVC3200/GVC3202 -> Gửi mã ID họp cho các bên khác

Cách 2: Gọi qua ID của IPVideotalk các thiết bị hội nghị khác: Bấm nút Bluetooth -> Bấm ID của IPvideoTalk của thiết bị bên kia

b. Thiết lập cuộc họp qua IPCall

Bước 1: Bấm ô Mode như hình trên chọn IP Call

Bước 2: Bấm địa chỉ IP của thiết bị bên kia (Ví dụ: 192.168.2.240 ta bấm 192*168*1*240) -> bấm nút Call xanh

2. Thiết lập họp hội nghị truyền hình qua điều khiển Remote từ xa

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200Hướng dẫn hội nghị truyền hình

Bước 1: Vào chế độ họp: Bấm nút hình điện thoại trên bàn phím

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200Hướng dẫn hội nghị truyền hình 1

Bước 2 (quan trọng): Chọn loại tài khoản để họp: Bấm hàng nút chế độ họp (3 nút hàng ngang trên cùng phím số)

+ Nút đỏ: Chuyển đổi qua lại giữa IP Call/Call

+ Nút vàng: Chuyển đổi qua lại giữa Video/Audio

+ Nút xanh: Chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản họp (SIP/IPVideoTalk/Blujeans/H323)

Chú ý: Chọn đúng chế độ họp mới có thể thiết lập được cuộc họp

Bước 3: Bấm mời người tham gia họp

+ Nếu dùng tài khoản SIP/IP Call: Bấm số tài khoản của thiết bị bên kia

+ Nếu dùng IPVideotalk: Bấm ID của thiết bị bên kia (Mỗi thiết bị GVC32xx sẽ có 1 ID riêng biệt)

Bấm nút hình mầu xanh (nút trên số 3) -> dịch chuyển sang nút Call -> call để thiết lập cuộc hội nghị Video Cloud qua IPVideoTalk

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200Hướng dẫn hội nghị truyền hình 1

+ Nếu dùng tài khoản Bluejeans: Bấm ID họp của Bluejeans

Chú ý: Hệ thống cho phép Mix cuộc họp từ IP Call + SIP Call + Cloud IPvideoTalk + Skype +… trên cùng 1 cuộc họp

Bước 4: Thêm người vào phòng họp

+ Khi đang họp rồi ta thêm người vào cuộc họp bạn bắt đầu lại từ bước 1 -> bước 2 để thêm người

Bước 5: Kết thúc cuộc họp: Bấm nút điện thoại mầu đỏ để kết thúc cuộc họp

3. Hướng dẫn tạo thiết lập hội nghị qua Web

Truy cập vào Web của thiết bị GVC320x với user/pass mạc định admin/admin

Bước 1:  Chọn Call -> chọn IPVideoTalk làm default -> bấm nút hinh điện thoại để gọi

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200hội nghị truyền hình 2

Bước 2: Khi gọi đi sẽ hiển thị ra hình ảnh sau, bạn ghi nhớ lại ID (40052458) như hình khoanh đỏ bên dưới để cho web hoặc Smartphone connect vào

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200hội nghị truyền hình 3

Bước 3:

* Nếu họp trên Web thì bấm thẳng vào link trên hoặc vào địa chỉ: họp hội nghị qua web điền ID cuộc họp vào, ví dụ ID như tren là 40052456

* Nếu họp qua Smartphone Android/ IPhone thì bạn tải phần mềm tên “Grandstream Wav” trên Google play hoặc Apple Store cài đặt rồi chạy và điền thông tin cuộc họp vào ví dụ như hình sau

Bước 1: Bấm hình người bên trên góc trái màn hình -> Chọn IPVideoTalk

Bước 2: Bấm ID phòng họp -> Chọn More dưới góc trái màn hình -> chọn Video Call

huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200thiết bị hội nghị truyền hinh gvc3200_5huong-dan-hop-hoi-nghi-truyen-hinh-qua-web-smartphone-va-gvc3200thiết bị hội nghị truyền hinh gvc3200_7
4. Kết nối từ Skype, Webex,…

Từ skype tại các thiết bị khác bạn bấm vào tài khoản Skype cài trên thiết bị GVC320x để thiết lập kết nối hoặc mix vào cuộc hội nghị đang họp

 

Bài viết hữu ích