Category Archives: Hỗ Trợ Gateway

Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108

Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108 Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên Hướng dẫn cài đặt gateway GXW4108 kết nối với các tổng đài IP Grandstream, Asterish, Freepbx, Elastix… 1. Xem địa chỉ IP, đăng nhập thiết bị, cài đặt địa chỉ IP a. Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị – Tải […]

Hướng dẫn cài đặt GXW4004 VÀ GXW4008

Hướng dẫn cài đặt thiết bị ATA GXW4004 và GXW4008, kết nối với tổng đài IP, kết nối đầu số IMS của Viettel, VNPT, Kết nối SIP của FPT, CMC 1. Mô hình kết nối Kết nối cổng WAN trên thiết bị * Với Viettel/VNPT: thông thường được kết nối vào port 4 của modem * Với […]