.
.
.
.
.

Hiển thị 1–36 của 116 kết quả

Hệ thống hội thảo TOA
Ưu tiên xem:
Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy Chủ Tịch TOA TS-D1000-CU

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy đại biểu TOA TS-D1000-DU

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Micro cần tiêu chuẩn TS-D1000-M1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Micro cần dài TS-D1000-M2

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

TOA TS-D1000-EX: Bộ Mở Rộng

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo

Amply liền Mixer A-3512D

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Đầu phát nhạc nền MD-200-AS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Tăng âm số liền Mixer TOA A-3606D

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Micro cổ ngỗng cần dài EM-381-AS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy chủ tịch TS-921

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy đại biểu: TOA TS-922

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Bộ điều khiển trung tâm: TS-920RC

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Micrô TS-923

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Micro TS-924 (Cần dài)

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Bộ sạc PIN BC-920

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy chủ tịch TOA TS-821

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy đại biểu TOA TS-822

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Bộ Điều Khiển Trung Tâm: TS-820RC

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

TS-902 Y: Máy đại biểu TOA

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy chủ tịch TOA TS-781 E02

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

TS-782 E02: Máy đại biểu TOA

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy chủ tịch TOA TS-681 AS

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống hội thảo TOA

Máy đại biểu TOA TS-682

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đang bán

Hệ thống phát thanh thông báo còn được biết với tên gọi là P.A (Public address)

Hệ thống PA có thể xem như là sự phân phối lời phát thanh và nhạc nền (BGM) đến một số lượng tương đối nhiều người nghe trong một khu vực nào đó.

Hệ thống âm thanh vòm có các loa phía trước và phía sau để bạn đắm mình … Đó  thiết bị hoặc bộ giải mã âm thanh có chức năng giải mã hoặc mã hóa dữ liệu … Bất cứ thứ  trên 140 dB đều làm tổn thương khi nghe và có thể gây hại