Giải pháp thoại hội nghị đa điểm đa chức năng.

1. Thoại trực tiếp

– Thoại audio và thoại video

2. Kết nối thoại đồng thời

– Qua đường điện thoại Analog

– Đường truyền trung kế số E1, ISDN

– Đường quang, leadline, internet, đường truyền kênh riêng

3. Đầu cuối thiết bị

– Thoại đầu cuối dùng các thiết bị như điện thoại cố định, di động.

– Thoại qua voip chuẩn SIP

– Máy tính, màn chiếu, máy chiếu

4. Tính năng.

– Lập lịch cuộc thoại.

– Gửi thông báo tự động đến các người tham gia thoại

– Chức năng quản lý phòng thoại, kết nối hoặc ngắt kết nối các bên tham gia

– Cung cấp mỗi người một password để tham gia thoại

– Chức năng send file cho đối tác trong khi thoại

– Chức năng chát riêng hoặc chát nhóm trong khi thoại

– Chức năng ghi âm các cuộc đang đàm thoại.

….

5. Ứng dụng

– Ứng dụng các cuộc họp trực tiếp

– Ứng dụng cho các cuộc họp giao ban

=> Giải pháp chi tiết sơ đồ hệ thống thoại hội nghị