Chiều rộng mâm 1.2m, độ rộng mâm 1.2m, mâm dài 1.2m, độ dài mâm kệ, chiều dài mâm 1200cm, mâm kệ 1200cm

vnsup.com - NTS Ltd