Đầu ghi DaHua
Ưu tiên xem:

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Dahua là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xướng ra giải pháp ghi hình đồng thời 8 kênh bằng thời gian thực vào đầu ghi hình camera vào năm 2001