Showing all 6 results

UPS Là công ty chuyển phát hàng lớn nhất thế giới và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và kho vận đứng đầu thế giới, UPS vẫn tiếp tục phát triển các lĩnh vực kho vận, quản lý chuỗi cung ứng và thương mại điện tử . . . kết hợp với lưu lượng hàng hoá, thông tin và quỹ.

Đây là một công ty không ngừng sáng tạo, như được thể hiện cụ thể trong chính lịch sử của nó.
Qua nhiều năm, UPS đã trở thành người đứng đầu trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại UPS, sự phân phối và kho vận toàn cầu không chỉ quản lý về vận chuyển hàng hóa mà còn về thông tin và các nguồn tài chính biến đổi cùng những hàng hóa đó.

Giảm giá!
5,170,000 4,309,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,517,000 3,764,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
3,666,000 3,055,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,338,000 1,948,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
1,911,000 1,592,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
1,504,000 1,253,000 (Chưa VAT)