Hiển thị tất cả 28 kết quả

Gateway Yeastar
Ưu tiên xem:
Banner Big Sale Valentine Sale

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TB400 VoIP 4-Port BRI

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TG1600WM WCDMA/UMTS

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TG200WM WCDMA/UMTS

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TG400WM WCDMA/UMTS

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng Yeastar Neogate TE100-VOIP PRI

17,523,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

NeoGate TG3200-4G8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

NeoGate TG3200-3G8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

NeoGate TG3200-2G8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

NeoGate TG3200-1G8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Neogate TG1600-2G8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Neogate TG1600-1G8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar Neogate TG800

41,745,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TG400

21,340,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

gateway Yeastar TA3200

18,392,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Yeastar NeoGate TA2400

14,916,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Yeastar NeoGate TA1600

11,396,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA800

5,258,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA400

3,256,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA200

1,397,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA100

1,221,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar Neogate TG200

12,683,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TG100

3,916,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar TE200

24,871,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Neogate TE100

17,523,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

14,696,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

7,997,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

4,741,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Cổng thông tin Yeastar TA FXS VoIP là các sản phẩm tiên tiến kết nối điện thoại di sản, máy fax và hệ thống PBX với mạng điện thoại IP và hệ thống PBX trên nền IP. Với các chức năng phong phú và cấu hình dễ dàng, TA rất lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tích hợp hệ thống điện thoại truyền thống vào bất kỳ hệ thống dựa trên IP nào, bao gồm cả Seast Series Seastar .