Hiển thị 1–36 của 41 kết quả

Gateway Newrock
Ưu tiên xem:
Banner Big Sale

Bộ chuyển đổi VOIP

Newrock OM20 IP-PBX

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX120G

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60E

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1-2P

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1-2P

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1-2P

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXOB

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-32FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-16FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/24B

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/24

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-32S/16B

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-32S/16

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-16S/16

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-40S/8B

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-40S/8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8B

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-8S/8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-48S

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-48SB

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-32S

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-32SB

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-24SB

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX60-16S/16

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX8-4S/4

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX8-6S/2

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX8-8FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX8-8S

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng nối mạng Newrock MX8-2S/2

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Newrock MX8-4FXO

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Gateway Newrock là một thiết bị điện tử mang thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và phối hợp cách truyền thông cũ và mới như analog, ISDN và VoIP, mà không tạo ra những đổi thay phức tạp đến các cơ sở vật chất cơ sở vật chất điện thoại và mạng hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Newrock uy tín – chất lượng tại Việt Nam

Phân phối dòng gateway của thương hiệu NewrockGateway chất lượng tốt trong các thương hiệu gateway tại việt nam.