Hiển thị tất cả 23 kết quả

Gateway Grandstream
Ưu tiên xem:
Banner Big Sale

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream ATA HT812

1,790,000VND (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4501

23,820,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4502

44,800,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4504

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT801

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT813

1,670,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng Gateway Grandstream HT818

5,140,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4248

31,540,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

VoIP Gateway Grandstream GXW4232

23,690,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4224

18,800,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream ATA HT814

3,091,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Bộ chuyển đổi Grandstream GXW4216

12,750,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng kết nối Grandstream GXW4104

6,700,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

1,150,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

1,617,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Cổng kết nối Grandstream GXW4108

9,010,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Bộ chuyển đổi VOIP

Bộ chuyển đổi Grandstream GXW4008

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Hết hàng

Bộ chuyển đổi VOIP

Gateway Grandstream GXW4200

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Gateway Grandstream là một thiết bị điện tử mang thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và phối hợp cách truyền thông cũ và mới như analog, ISDN và VoIP, mà không tạo ra những đổi thay phức tạp đến các cơ sở vật chất cơ sở vật chất điện thoại và mạng hiện có.

Ngoài ra nó cũng mang thể cho phép một sự chuyển đổi nhẹ trong khoảng hệ thống sang kỹ thuật VoIP mới, trên đầu tư sở cơ sở vật chất hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Grandstream uy tín – chất lượng tại Việt Nam