Hiển thị một kết quả duy nhất

Thiết bị trình chiếu không dây Barco

Barco NV là một công ty công nghệ của Bỉ chuyên về công nghệ trình chiếu và hình ảnh kỹ thuật số, tập trung vào ba thị trường cốt lõi: giải trí, doanh nghiệp và chăm sóc sức khỏe

NgọcThiên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cho việc phát không dây từ máy tính lên màn hình theo 1 cách thức không thể khác biệt hơn.

Nếu như trước đây, 1 USB dongle cho phép 01 máy chiếu và 1 máy tính kết nối không dây với nhau thì nay, với Barco wePresent, Barco ClickShare và rediShow OneDesk, cho phép nhiều máy tính, điện thoại hay máy tính bảng có thể kết nối đồng thời với máy chiếu, và hiển thị đồng thời trên máy chiếu, và dĩ nhiên, là không dây.

Không những thế, các thiết bị không dây hỗ trợ tính năng tương tác, giúp cho buổi họp của chúng ta vô cùng dễ chịu, sinh động, tạo sự hợp tác cao.

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiPG-1000

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiPG-1600W

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nền tảng quản lý đám mây XMS

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

MirrorOp

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Button and Tray package

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent EssentialCare

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiCS-2100

Liên hệ
Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare EssentialCare

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Gói mở rộng ClickShare

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút ClickShare USB-C

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CS-100

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CS-100 Huddle

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CSE-200+

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CSE-800

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CSE-200

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare App

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút ClickShare

Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare Button Manager

Liên hệ