Hiển thị 1–48 trong 56 kết quả

-17%
29,880,000 24,900,000 (Chưa VAT)
-17%
14,280,000 11,900,000 (Chưa VAT)
-17%
12,680,000 10,560,000 (Chưa VAT)
-30%
10,680,000 7,490,000 (Chưa VAT)
-9%
12,106,000 11,006,000 (Chưa VAT)
-9%
2,922,000 2,657,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom RealPresence Desktop

2,644,000 2,404,000 (Chưa VAT)
-9%
37,571,000 34,155,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye IV-12x Camera

54,775,000 49,795,000 (Chưa VAT)
-9%
21,214,000 19,286,000 (Chưa VAT)
-9%
1,594,000 1,449,000 (Chưa VAT)
-9%
5,440,000 4,945,000 (Chưa VAT)
-11%
18,928,000 16,928,000 (Chưa VAT)
-9%
16,989,000 15,445,000 (Chưa VAT)
-9%
252,254,000 229,322,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye Producer

42,701,000 38,819,000 (Chưa VAT)
-9%
37,404,000 34,003,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Micro hội nghị Ceiling Mic

25,503,000 23,184,000 (Chưa VAT)
-9%
8,994,000 8,176,000 (Chưa VAT)
-9%
7,429,000 6,754,000 (Chưa VAT)
-9%
6,382,000 5,802,000 (Chưa VAT)
-9%
7,429,000 6,754,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation VTX1000

7,232,000 6,573,000 (Chưa VAT)
-9%
4,829,000 4,390,000 (Chưa VAT)
-9%
6,062,000 5,511,000 (Chưa VAT)
-9%
54,154,000 49,223,000 (Chưa VAT)
-9%
34,799,000 31,635,000 (Chưa VAT)
-9%
34,223,000 31,112,000 (Chưa VAT)
-9%
32,160,000 29,236,000 (Chưa VAT)
-9%
24,204,000 22,004,000 (Chưa VAT)
-9%
22,145,000 20,132,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation IP5000,PoE

14,802,000 13,456,000 (Chưa VAT)
-9%
19,488,000 17,716,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Loa ngoài Polycom VoxBox

11,308,000 10,280,000 (Chưa VAT)
-9%
19,488,000 17,716,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2EX+2Mics

22,778,000 20,707,000 (Chưa VAT)
-9%
12,597,000 11,452,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2

16,902,000 15,365,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom VoiceStation300

10,050,000 9,136,000 (Chưa VAT)
-9%
258,880,000 235,345,000 (Chưa VAT)
-9%
254,381,000 231,255,000 (Chưa VAT)
-9%
136,520,000 124,109,000 (Chưa VAT)
-7%
131,036,000 121,330,000 (Chưa VAT)
-9%

Hội nghị Polycom

Polycom Group500 720P-4X

107,702,000 97,911,000 (Chưa VAT)
-9%
99,882,000 90,802,000 (Chưa VAT)
-9%
96,807,000 88,006,000 (Chưa VAT)
-9%
92,772,000 84,338,000 (Chưa VAT)
-9%
89,758,000 81,598,000 (Chưa VAT)