Hiển thị 1–48 trong 56 kết quả

Hội nghị Polycom

Polycom RealPresence Desktop

Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye IV-12x Camera

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye Producer

Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Micro hội nghị Ceiling Mic

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation VTX1000

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom SoundStation IP5000,PoE

Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Loa ngoài Polycom VoxBox

Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2EX+2Mics

Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2

Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom VoiceStation300

Liên hệ
Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom Group500 720P-4X

Liên hệ
Liên hệ