Showing 1–48 of 56 results

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom RealPresence Desktop

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye IV-12x Camera

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye Producer

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Micro hội nghị Ceiling Mic

Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Micro Polycom Group Mic

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation VTX1000

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
-23%
32,000,000 24,500,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation IP5000,PoE

Giá: Liên hệ
17,500,000 (Chưa VAT)

Hội nghị Polycom

Loa ngoài Polycom VoxBox

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2EX+2Mics

Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2

Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom VoiceStation300

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom Group500 720P-4X

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ