Hiển thị 1–36 của 37 kết quả

Điện thoại hội nghị
Ưu tiên xem:
Banner Big Sale

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP925

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W-Base

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại Voip Yealink VP59-VCS Edition

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Konftel

Điện thoại hội nghị Konftel Ego

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị SoundStation Duo

15,070,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại Hội nghị Yealink CP920

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP960

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Đã bán: 1

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8500

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 Duo

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

14,190,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Giấy phép HD Series của Tập đoàn Polycom

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Polycom RealPresence Desktop

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Bộ mở rộng kỹ thuật số EagleEye

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Polycom EagleEye Producer

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Giao diện cảm ứng Realprence Touch

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Bộ micro ngoài Polycom IP7000 Mics

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Polycom SoundStation VTX1000

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Bộ micro mở rộng Polycom CX3000 Mic

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

6,215,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị Polycom Trio8800 SFB

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị Trio8800,SIP

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP7000

26,444,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP6000

19,624,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại Polycom SoundStation IP6000, PoE

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Polycom SoundStation IP5000,PoE

12,287,000VND (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Bộ đôi âm thanh Polycom SoundStation Duo

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2EX+2Mics

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán

Điện thoại hội nghị Polycom

Polycom SoundStation2

Liên hệ (giá đã VAT)

Vừa mở bán