Hiển thị 97–144 trong 164 kết quả

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway MTG600-2E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar MTG600-1E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway MTG200-4E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị Gateway MTG200-2E1

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

VoIP Gateway DAG3000-112S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar gateway DAG2500-72S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-4S4O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-8O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị Gateway DAG1000-8S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-4O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gatewayGateway DAG1000-4S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar DAG1000-2S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GATEWAY DINSTAR DAG1000-1S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway UC100-1S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway UC100-1T1S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway UC100-1T1S1O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway UC100-1S1O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway UC100-1G1S

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GATEWAY DINSTAR UC100-1G1S1O

Liên hệ

Gateway Neogate

TG200

Liên hệ

Gateway Neogate

TG100

Liên hệ
-9%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng GSM SMG4032 32G

63,300,000 57,500,000 (Chưa VAT)
-10%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng GSM SMG4016 16 GSM

36,000,000 32,400,000 (Chưa VAT)
-9%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 8 cổng GSM SMG4008 8G

20,200,000 18,300,000 (Chưa VAT)
-13%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 4 cổng GSM SMG4004 4G

12,500,000 10,900,000 (Chưa VAT)
-18%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 4 luồng E1 T1 Sysway SMG2120S

65,000,000 53,000,000 (Chưa VAT)
-13%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 2 luồng E1 T1 Sysway SMG2060S

35,000,000 30,600,000 (Chưa VAT)
-8%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 1 luồng E1 ISDN SMG2030S

30,000,000 27,600,000 (Chưa VAT)

Gateway Neogate

NeoGate TE200

Liên hệ

Gateway Neogate

Neogate TE100

Liên hệ
-13%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 32 cổng FXO Synway SMG1032

33,500,000 29,000,000 (Chưa VAT)
-8%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 24 cổng FXO Synway SMG1024

24,000,000 22,000,000 (Chưa VAT)
-11%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

18,500,000 16,457,000 (Chưa VAT)
-11%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

9,500,000 8,500,000 (Chưa VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Synway SMG1004 4 cổng FXO

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

Liên hệ
Liên hệ
-6%
25,000,000 23,460,000 (Chưa VAT)
-14%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

VoIP Gateway Grandstream GXW4232

19,500,000 16,780,800 (Chưa VAT)
-12%
15,000,000 13,200,000 (Chưa VAT)
-13%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream ATA HT814

3,000,000 2,600,000 (Chưa VAT)
-14%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Grandstream ATA HT812

1,450,000 1,250,000 (Chưa VAT)
-14%
1,150,000 989,000 (Chưa VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 16O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DAG1000 – 8O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DAG1000 – 4O

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DAG2000 – 32S

Liên hệ