Showing all 15 results

Cổng thông tin Yeastar TA FXS VoIP là các sản phẩm tiên tiến kết nối điện thoại di sản, máy fax và hệ thống PBX với mạng điện thoại IP và hệ thống PBX trên nền IP. Với các chức năng phong phú và cấu hình dễ dàng, TA rất lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tích hợp hệ thống điện thoại truyền thống vào bất kỳ hệ thống dựa trên IP nào, bao gồm cả Seast Series Seastar .

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway TB400 VoIP 4-Port BRI

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG1600WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG200WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar TG400WM WCDMA/UMTS

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Yeastar Neogate TE100-VOIP PRI

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA800

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA410

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA400

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA200

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA100

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Synway SMG1004 4 cổng FXO

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ