Cổng thông tin Yeastar TA FXS VoIP là các sản phẩm tiên tiến kết nối điện thoại di sản, máy fax và hệ thống PBX với mạng điện thoại IP và hệ thống PBX trên nền IP. Với các chức năng phong phú và cấu hình dễ dàng, TA rất lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tích hợp hệ thống điện thoại truyền thống vào bất kỳ hệ thống dựa trên IP nào, bao gồm cả Seast Series Seastar .

Gateway Yeastar

vnsup.com - NTS Ltd