Hiển thị một kết quả duy nhất

Cổng thông tin Yeastar TA FXS VoIP là các sản phẩm tiên tiến kết nối điện thoại di sản, máy fax và hệ thống PBX với mạng điện thoại IP và hệ thống PBX trên nền IP. Với các chức năng phong phú và cấu hình dễ dàng, TA rất lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tích hợp hệ thống điện thoại truyền thống vào bất kỳ hệ thống dựa trên IP nào, bao gồm cả Seast Series Seastar .

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA800

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA410

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA400

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA200

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA100

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Synway SMG1004 4 cổng FXO

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

Liên hệ
Liên hệ