Showing all 11 results

Gateway Synway là một sản phẩm đa chức năng sử dụng để chuyển đổi giữa các mạng di động và VoIP

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Synway uy tín – chất lượng tại Việt Nam

Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng GSM SMG4032 32G

63,300,000 57,500,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng GSM SMG4016 16 GSM

36,000,000 32,400,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 8 cổng GSM SMG4008 8G

20,200,000 18,300,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 4 cổng GSM SMG4004 4G

12,500,000 10,900,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 4 luồng E1 T1 Sysway SMG2120S

65,000,000 53,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 2 luồng E1 T1 Sysway SMG2060S

35,000,000 30,600,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 1 luồng E1 ISDN SMG2030S

30,000,000 27,600,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 32 cổng FXO Synway SMG1032

33,500,000 29,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 24 cổng FXO Synway SMG1024

24,000,000 22,000,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

18,500,000 16,457,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

9,500,000 8,500,000 (Chưa VAT)