Hiển thị một kết quả duy nhất

Gateway Newrock là một thiết bị điện tử mang thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và phối hợp cách truyền thông cũ và mới như analog, ISDN và VoIP, mà không tạo ra những đổi thay phức tạp đến các cơ sở vật chất cơ sở vật chất điện thoại và mạng hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Newrock uy tín – chất lượng tại Việt Nam

Phân phối dòng gateway của thương hiệu NewrockGateway chất lượng tốt trong các thương hiệu gateway tại việt nam.

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Newrock OM20 IP-PBX

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

MX120G

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

MX60E

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1-2P

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1-2P

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1-2P

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXOB

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXO

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32FXO

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-16FXO

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/24B

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/24

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32S/16B

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32S/16

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-16S/16

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-40S/8

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-40S/8B

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8B

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-8S/8

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48S

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48SB

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32S

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32SB

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24SB

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-16S/16

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-4S/4

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-6S/2

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-8FXO

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-8S

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng nối mạng Newrock MX8-2S/2

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-4FXO

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-4S/4

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock HX422

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock HX420

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock HX402

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng nối mạng Newrock HX411