Showing all 41 results

Gateway Newrock là một thiết bị điện tử mang thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và phối hợp cách truyền thông cũ và mới như analog, ISDN và VoIP, mà không tạo ra những đổi thay phức tạp đến các cơ sở vật chất cơ sở vật chất điện thoại và mạng hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Newrock uy tín – chất lượng tại Việt Nam

Phân phối dòng gateway của thương hiệu NewrockGateway chất lượng tốt trong các thương hiệu gateway tại việt nam.

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Newrock OM20 IP-PBX

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

MX120G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

MX60E

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1-2P

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-4E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1-2P

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-2E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1-2P

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX100E-1E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXOB

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48FXO

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32FXO

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-16FXO

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/24B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/24

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32S/16B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32S/16

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-16S/16

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-40S/8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-40S/8B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-8S/8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-48SB

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-32SB

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24S/8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-24SB

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX60-16S/16

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-4S/4

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-6S/2

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-8FXO

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-8S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng nối mạng Newrock MX8-2S/2

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-4FXO

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock MX8-4S/4

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock HX422

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock HX420

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Newrock HX402

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng nối mạng Newrock HX411

Giá: Liên hệ