Hiển thị một kết quả duy nhất

Gateway là một thiết bị điện tử có thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và kết hợp cách truyền thông cũ và mới như:

  • Analog
  • ISDN
  • VoIP

Mà không tạo ra các thay đổi phức tạp đến các cơ sở hạ tầng điện thoại và mạng hiện có.

Bên cạnh đó nó cũng có thể cho phép một sự chuyển đổi nhẹ từ hệ thống sang công nghệ VoIP mới, trên đầu cơ sở hạ tầng hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Neogate uy tín – chất lượng

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-4G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-3G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-2G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-1G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TG1600-2G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TG1600-1G8

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG800

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG400

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

gateway Yeastar TA3200

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA2400

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA1600

Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

Liên hệ

Gateway Neogate

TG200

Liên hệ

Gateway Neogate

TG100

Liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TE200

Liên hệ

Gateway Neogate

Neogate TE100

Liên hệ