Showing all 16 results

Gateway là một thiết bị điện tử có thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và kết hợp cách truyền thông cũ và mới như:

  • Analog
  • ISDN
  • VoIP

Mà không tạo ra các thay đổi phức tạp đến các cơ sở hạ tầng điện thoại và mạng hiện có.

Bên cạnh đó nó cũng có thể cho phép một sự chuyển đổi nhẹ từ hệ thống sang công nghệ VoIP mới, trên đầu cơ sở hạ tầng hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Neogate uy tín – chất lượng

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-4G8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-3G8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-2G8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG3200-1G8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TG1600-2G8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TG1600-1G8

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG800

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TG400

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

gateway Yeastar TA3200

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA2400

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Yeastar NeoGate TA1600

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Yeastar NeoGate TA810

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

TG200

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

TG100

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

NeoGate TE200

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Neogate TE100

Giá: Liên hệ