Showing all 16 results

Gateway là một thiết bị điện tử có thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và kết hợp cách truyền thông cũ và mới như:

  • Analog
  • ISDN
  • VoIP

Mà không tạo ra các thay đổi phức tạp đến các cơ sở hạ tầng điện thoại và mạng hiện có.

Bên cạnh đó nó cũng có thể cho phép một sự chuyển đổi nhẹ từ hệ thống sang công nghệ VoIP mới, trên đầu cơ sở hạ tầng hiện có.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Neogate uy tín – chất lượng

Gateway Neogate

NeoGate TG3200-4G8

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TG3200-3G8

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TG3200-2G8

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TG3200-1G8

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

Neogate TG1600-2G8

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

Neogate TG1600-1G8

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TG800

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TG400

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

gateway Yeastar TA3200

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

Yeastar NeoGate TA2400

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

Yeastar NeoGate TA1600

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Gateway Neogate

TG200

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

TG100

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

NeoGate TE200

Giá: liên hệ

Gateway Neogate

Neogate TE100

Giá: liên hệ