Showing all 28 results

Máy quét mã vạch Zebex: Máy quét mã vạch Zebex sản xuất máy quét CCD, máy quét laze, thiết bị đầu cuối dữ liệu di động và hệ thống nhúng WinCE để nhận dạng tự động các ngành công nghiệp. Zebex có thể được mô tả như là một công ty sáng tạo với R D mạnh mẽ

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
1,944,000 1,620,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
1,944,000 1,620,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
3,120,000 2,600,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
8,220,000 6,850,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
5,000,000 4,158,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,100,000 4,250,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
3,672,000 3,060,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
8,136,000 6,930,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,860,000 4,050,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,538,000 2,115,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
2,040,000 1,700,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,000,000 1,890,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
300,000 273,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
1,200,000 1,000,000 (Chưa VAT)